uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Deelwijn

betekenis & definitie

ontleend aan hgd. Theilwein, eig. het aandeel in het gewas van een wijnberg, dat den landheer toekwam.

Bij ons gebruikt voor Rijnwijn, en wel voor een uitstekende soort. Door volksetymologie zag men er waarschijnl. in: wijn der dalen. In de bijbeteekenis van uitgezochte soort leeft misschien nog het bewustzijn voort van de oorspr. bet.