uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Dauwworm

betekenis & definitie

huidziekte bij kinderen, vooral in 't gelaat, vroeger toegeschreven aan een worm; eig. de naam van de larve van den horzel, een wormpje, waarvan men den oorsprong aan den dauw toeschreef. Berkhey, Nat.

Hist. 3, 145: „De Melkkoe trilt voor den scherpen steek der Koevlieg, als deeze het Ey van den Dauwwurm tusschen vel, en vleesch indrukt”, en 8. 141 : „Volgens volksgeloof plegen kinderen die dauwwurm hebben, mooie kinderen te worden”.