uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Gepubliceerd op 03-12-2020

Abrikoos

betekenis & definitie

vroeger abrikok (zie Kil.); in den tegenwoordigen vorm uit het meervoud van het fransche abricot, dat naast den portug. vorm abricocque voorkomt, met verandering van de gutturaal op ’t eind in een dentaal, zooals daar meer voorkomt in vreemde woorden (b.v. haubert, ons halsberg; de stedennamen op bort, het germ. borg, burg). De vele verschillende vormen van dezen vruchtnaam gaan terug op den arabischen naam, die met het arab. lidwoord al is overgenomen uit het lat. praecoquus of praecox gen. praecocis = vroegrijp.