Total Dutch

Ton Spruijt

Gepubliceerd op 08-10-2020

Dutch meal

betekenis & definitie

Duitse maaltijd. Opmerkelijk genoeg vinden uitdrukkingen als going Dutch en Dutch treat (zie aldaar), waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze refereren aan typisch Nederlandse uitgaansgewoontes, hun oorsprong in de betekenis Dutch ‘Duits’.

De Duitse immigranten introduceerden destijds in Amerika hun traditie om partijtjes en dergelijke aan huis te organiseren, waarbij de gasten hun eigen proviand meebrachten. Na verloop van tijd veranderde Dutch ‘Duits’ in Dutch ‘Hollands’, en zo is het gekomen! (Ook Dutch dinner/party/lunch enz.)De Grote Van Dale geeft voor zo’n gezamenlijk eetfestijn de volgende omschrijving: 'een botje-bij-botje maaltijd (picknick).’ Teneinde misverstanden te voorkomen: botje betekent hier een plakker 'halve stuiver’.