Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 19-09-2014

2014-09-19

Aanbodgericht vervoer

betekenis & definitie

Aanbodgericht vervoer is openbaar vervoer dat op vaste tijden rijdt, of er nu wel of geen reizigers gebruik van willen maken.

De gedachte achter openbaar vervoer is om grote groepen reizigers van A naar B te vervoeren. Als een bepaald traject door veel reizigers wordt afgelegd, bieden vervoerders een vaste dienstregeling aan. Die dienstregeling geeft de tijden weer waarop er vervoer wordt aangeboden. Aanbodgericht openbaar vervoer is lucratief op trajecten waarvan de vervoerder weet dat er altijd reizigers zullen meereizen. Omdat in dunbevolkte gebieden, zoals op het platteland, minder reizigers tegelijkertijd worden vervoerd, besluiten vervoerders soms om daar een vraagafhankelijke vervoerdienst op te zetten. Vervoerders houden hun dienstregeling aan het einde van het jaar tegen het licht en bepalen op basis van het aantal reizigers op welke trajecten het aanbod uitgebreid moet worden. Soms blijkt dan dat het lucratiever is om in bepaalde gebieden vraagafhankelijk vervoer aan te bieden.