Tom Welzen

Planoloog

Gepubliceerd op 17-09-2014

2014-09-17

Platteland

betekenis & definitie

Onder platteland wordt, op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikte stedelijkheidsklassen, een gebied verstaan waar zich maximaal 1000 adressen per vierkante kilometer bevinden.

Gebieden met meer adressen worden tot het matig, sterk of zeer sterk stedelijk gebied gerekend. Er kan echter ook op andere manieren naar het platteland worden gekeken en de invalshoek bepaalt de definiëring. Een agrariër zal het bijvoorbeeld omschrijven als en rustige plek met veel ruimte, terwijl het begrip platteland bij een inwoner van stedelijk gebied gedachten oproept van weilanden, akkers en boerderijen. Een vervoerkundig criterium omschrijft het platteland als een gebied waar het openbaar vervoer in maximaal een uurdienst rijdt, hoewel er in Nederland ook gebieden in de Randstad zijn waar uurdiensten of minder frequente lijndiensten worden aangeboden.