Thomas Smits

Student bedrijfseconomie

Gepubliceerd op 14-11-2016

2016-11-14

Reverse factoring

betekenis & definitie

Reverse factoring is een supply chain finance solution waarbij een win-win-win situatie ontstaat voor de factormaatschappij, leverancier en afnemer. Hierbij worden de facturen voorgefinancierd door een ‘factor’, bijvoorbeeld een bank. Dit gebeurt alleen wanneer de leverancier via een ICT-platform aangeeft dat hij deze facturen voorgefinancierd wil hebben.

Bij factoring verkoopt een leverancier zijn facturen aan een factormaatschappij. Bij reverse factoring worden de goedgekeurde facturen verkocht aan een factormaatschappij wanneer een afnemer hierom vraagt. In een speciaal ingericht ICT-systeem vindt de registratie, goedkeuring en verkoop van facturen plaats. De discount bij reverse factoring is lager, omdat goedgekeurde facturen een lager risico hebben en de kredietwaardigheid van de afnemer gebruikt wordt. De kredietwaardigheid van de afnemer is in de meeste supply chains beter dan die van de leverancier.

Doordat de afnemer later kan betalen en de leverancier eerder zijn geld ontvangt, verbetert het werkkapitaal van beide partijen. Omdat het werkkapitaal van de leverancier verbetert, kan hij beter aan zijn verplichtingen voldoen. Voor de afnemer daalt hierdoor het risico dat zijn leverancier in surseance van betaling komt. Daarnaast merken bedrijven die reverse factoring toepassen ook andere voordelen, zoals een standaardisatie van de betaalvoorwaarden en het ontstaan van verbeteringen in de relaties met de leveranciers.

Bij de implementatie van reverse factoring zijn een aantal obstakels die extra aandacht vereisen. Zo is reverse factoring relatief onbekend en is het voor leveranciers en afnemers vaak onduidelijk wat de precieze kosten en baten zijn. Daarnaast duurt het soms lang voordat facturen goedgekeurd worden, terwijl reverse factoring vraagt om een snelle goedkeuring van facturen. Bovendien moet er een goede samenwerking zijn tussen leverancier en afnemer en tussen afdelingen onderling, omdat deze financieringsconstructie een goede samenwerking vereist.

Bronvermelding