Symbolen

Hans Biedermann

Gepubliceerd op 02-10-2020

lam

betekenis & definitie

het jonge schaap, is vanwege zijn ontroerende ‘onschuld’ symbool voor zuiverheid en argeloosheid. Het beeld van de Goddelijke herder die zijn volk als een kudde leidt, leverde samen met dat van de dienaar Gods die als een offerlam ter slachting geleid wordt (Jesaja 53:7) het nieuwtestamentische beeld op van de ‘Goede Herder’ Jezus, op zoek naar verdwaalde lammeren.