2020-04-03

Lam

1. informele aanduiding voor ‘dronken’. Vgl. kachel. Vnl. Rotterdams. In de jeugdtaal bet. lam ook ‘vervelend, akelig, naar’. Hij moet naar huis, maar hij wil niet met mij mee. Hij is helemaal lam. Dronken als een tor. (Rinus Ferdinandusse: Zij droeg die nacht een paars cor- set, 1967) Ik snuffelde ook wel ’ns wat uit haar knip als ze lam was. (Haring Arie: Een leven aan de Amsterdamse zelfkant, 1968) Enfin, een half uur later sluipen we het hotel uit naar het café, waar ze rustig kon zitten o...

2020-04-03

Lam

Als een lam ter slachtbank geleid worden, zonder zich te (kunnen) verzetten zijn ondergang tegemoetgaan. Lam Gods, Jezus; (fig.) afbeelding van Jezus als onschuldig lam, offerlam. Lam, offerlam, offerdier; (fig.) iets dat aan een ander belang wordt opgeofferd. In de vierde profetie van Jesaja is te lezen: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet / en deed zijn mond niet open. / Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, / als een ooi die stil is bij haar scheerders / deed hij zijn mo...

2020-04-03

Lam

Symbool van reinheid en onschuld, van gelovigen en martelaren. In de christelijke symboliek het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt (offer). Afgebeeld met een nimbus en kruis, is het lam het symbool van de offerdood van Christus.

2020-04-03

lam

Slachtvlees. Een jong schaap. Als regel geldt: ‘hoe jonger het dier, des te fijner het vlees’. Lamsvlees van een uitzonderlijke fijnheid is dat van het z.g. ‘zuiglam’ De voornaamste delen zijn de rug (= zadel) en de bouten.

2020-04-03

LAM

Limited Area Model (beperkt gebied model). Naast de globale meteorologische modellen hebben vele weerdiensten modellen ontwikkeld voor een relatief klein kaartgebied. Het voordeel van een LAM is dat een veel fijner rooster doorgerekend kan worden. Daarentegen zal een LAM bij berekeningen naar de toekomst eerder afwijkingen vertonen. In de Nederlandse weerdiensten wordt vooral de LAM-uitvoer van de Engelse, de Duitse en de Nederlandse weerinstituten gebruikt. Zie ook: ECMWF-model Zie ook: numerie...

2020-04-03

lam

lam - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde), (zoogdieren) jong van het schaap 2. (dierkunde), (zoogdieren) jong van een geit lam - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet in staat om te bewegen, verlamd 2. lui, futloos 3. versleten door te ver doordraaien (bijvoorbeeld van schroeven) 4. (informeel) heel erg dronken lam - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord verlamd, grondig verstoord lamleggen: De sneeuwval legde...

2020-04-03

Lam

Toename van de familienaam, of de familienamen, Lam is mede te danken aan immigratie uit Hongkong, China en Vietnam; Lam is ook een Aziatische naam.

2020-04-03

lam

lam - zelfstandig naamwoord 1. jong van een schaap of geit ♢ er is een lammetje geboren 1. het Lam Gods [symbolische benaming voor Christus] 2. als een lam naar de slachtbank geleid worden [jezelf zonder tegenwerking ten onder laten brengen] 3. leven als een...

2020-04-03

Lam

Verkorting van Germaanse namen met land- 'land' (zie -land-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld Lambrecht uit Landbrecht, vergelijk Stark 125: Lampe = Land-bert. Zie Lambert.

2020-04-03

Lam

zie Gebrekkig.

2020-04-03

Lam

Naam voor het jonge schaap. A) In de Christelijke symboliek verbeeldt het l. liefde, matigheid, geduld en zachtmoedigheid; ook zijn 12 l. het symbool van de 12 Apostelen, gelijk 4 l. van de 4 Evangelisten; het l. tusschen twee wolven verbeeldt de kuische Suzanna (catacombe van Praetextatus, 4e eeuw); ook attribuut der H. Agnes (Colijn de Coter, H. Bosch). Door een l. werden ook de geloovigen voorgesteld (of hun zielen), en zelfs ook niet-geloovigen, als de schapen van den Goeden Herder. Lam God...

2020-04-03

Lam

Het begrip lam heeft 2 verschillende betekenissen: 1. lam - o. (-mers, -meren, gew. -men), jong schaap een schaap met twee lammeren; — (spr.) als een lam ter slachting worden geleid, zijn ondergang te gemoet gevoerd worden; — vaak als symbool van onschuld, geduld en zachtmoedigheid zoo gedwee als een lam; als een lam leven, met iedereen in vrede leven; — (Z. A.) geliefd kindje mijn lammetje; — (bijb.) het Lam Gods, Jezus Christus; — (gew.) jong van eene geit. L...