2020-01-27

Lam

Toename van de familienaam, of de familienamen, Lam is mede te danken aan immigratie uit Hongkong, China en Vietnam; Lam is ook een Aziatische naam.

2020-01-27

Lam

Als een lam ter slachtbank geleid worden, zonder zich te (kunnen) verzetten zijn ondergang tegemoetgaan. Lam Gods, Jezus; (fig.) afbeelding van Jezus als onschuldig lam, offerlam. Lam, offerlam, offerdier; (fig.) iets dat aan een ander belang wordt opgeofferd. In de vierde profetie van Jesaja is te lezen: ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet / en deed zijn mond niet open. / Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, / als een ooi die stil is bij haar scheerders / deed hij zijn...

2020-01-27

Lam

1. informele aanduiding voor ‘dronken’. Vgl. kachel. Vnl. Rotterdams. In de jeugdtaal bet. lam ook ‘vervelend, akelig, naar’. Hij moet naar huis, maar hij wil niet met mij mee. Hij is helemaal lam. Dronken als een tor. (Rinus Ferdinandusse: Zij droeg die nacht een paars cor- set, 1967) Ik snuffelde ook wel ’ns wat uit haar knip als ze lam was. (Haring Arie: Een leven aan de Amsterdamse zelfkant, 1968) Enfin, een half uur later sluipen we het hotel uit naar het café, waar ze rustig k...

2020-01-27

Lam

Symbool van reinheid en onschuld, van gelovigen en martelaren. In de christelijke symboliek het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt (offer). Afgebeeld met een nimbus en kruis, is het lam het symbool van de offerdood van Christus.

2020-01-27

lam

lam - zelfstandig naamwoord 1. jong van een schaap of geit ♢ er is een lammetje geboren 1. het Lam Gods [symbolische benaming voor Christus] 2. als een lam naar de slachtbank geleid worden [jezelf zonder tegenwerking ten onder laten brengen] 3. leven als ee...

2020-01-27

Lam

zie Gebrekkig.

2020-01-27

LAM

Limited Area Model (beperkt gebied model). Naast de globale meteorologische modellen hebben vele weerdiensten modellen ontwikkeld voor een relatief klein kaartgebied. Het voordeel van een LAM is dat een veel fijner rooster doorgerekend kan worden. Daarentegen zal een LAM bij berekeningen naar de toekomst eerder afwijkingen vertonen. In de Nederlandse weerdiensten wordt vooral de LAM-uitvoer van de Engelse, de Duitse en de Nederlandse weerinstituten gebruikt. Zie ook: ECMWF-model Zie ook: numerie...

2020-01-27

Lam

Naam voor het jonge schaap. A) In de Christelijke symboliek verbeeldt het l. liefde, matigheid, geduld en zachtmoedigheid; ook zijn 12 l. het symbool van de 12 Apostelen, gelijk 4 l. van de 4 Evangelisten; het l. tusschen twee wolven verbeeldt de kuische Suzanna (catacombe van Praetextatus, 4e eeuw); ook attribuut der H. Agnes (Colijn de Coter, H. Bosch). Door een l. werden ook de geloovigen voorgesteld (of hun zielen), en zelfs ook niet-geloovigen, als de schapen van den Goeden Herder. Lam God...

2020-01-27

lam

Slachtvlees. Een jong schaap. Als regel geldt: ‘hoe jonger het dier, des te fijner het vlees’. Lamsvlees van een uitzonderlijke fijnheid is dat van het z.g. ‘zuiglam’ De voornaamste delen zijn de rug (= zadel) en de bouten.

2020-01-27

Lam

Verkorting van Germaanse namen met land- 'land' (zie -land-), waarvan het tweede lid met b- begon, bijvoorbeeld Lambrecht uit Landbrecht, vergelijk Stark 125: Lampe = Land-bert. Zie Lambert.

2020-01-27

lam

lam - Zelfstandignaamwoord 1. (dierkunde), (zoogdieren) jong van het schaap 2. (dierkunde), (zoogdieren) jong van een geit lam - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet in staat om te bewegen, verlamd 2. lui, futloos 3. versleten door te ver doordraaien (bijvoorbeeld van schroeven) 4. (informeel) heel erg dronken lam - Bijwoord 1. bijwoordelijk deel van een scheidbaar werkwoord verlamd, grondig verstoord lamleggen: De sneeuwval legd...

2018-09-19

2. lam

bn. bw. (-mer, -st), geheel of gedeeltelijk van beweging beroofd, verlamd: sedert die laatste beroerte is hij aan de eene zij geheel lam; vooral met betrekking tot handen of voeten hij heeft eene lamme hand, een lammen voet; — (gew.) 't is een dood kind met een lam handje, gezegd van eene nietswaardige zaak; (van paarden, honden enz.) lam in het kruis: — (fig.) iem. lam slaan, hem geducht ranselen: — (fig.) de organisatie is voorloopig lamgeslagen, kan voorloopig niet veel meer uitvoeren;...

2018-09-19

1. lam

o. (-mers, -meren, gew. -men), jong schaap een schaap met twee lammeren; — (spr.) als een lam ter slachting worden geleid, zijn ondergang te gemoet gevoerd worden; — vaak als symbool van onschuld, geduld en zachtmoedigheid zoo gedwee als een lam; als een lam leven, met iedereen in vrede leven; — (Z. A.) geliefd kindje mijn lammetje; — (bijb.) het Lam Gods, Jezus Christus; — (gew.) jong van eene geit. LAMMETJE, o. (-s, lammertjes), klein, jong lam. LAMMEKEN, o. (-s).

2019-01-10

Lam of lam gods

Lam of lam gods - in de Christelijke symboliek een der meest voorkomende symbolen. In de catacomben zijn 88 fresco’s tusschen de le en 4e eeuw geschilderd, voorstellend den Goeden Herder met een l. op de schouders en twee lammeren aan zijn zijde. Het l. op de schouders duidt dan de ziel van den overledene aan, door Christus ten hemel gedragen, de twee andere duiden aan heiligen, die reeds het eeuwig geluk deelachtig zijn. Een andere reeks schilderingen stelt een l. voor met een melkemmer op de...

2017-03-01

Lam Gods

Lam Gods is een symbolische voorstelling van Christus die in de vroegchristelijke tijd veel voorkwam maar in het oosten zeer zeldzaam is. Verschillende concilies hebben deze uitbeelding verboden.

2018-08-06

Dianella Lam

Dianella Lam. is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Asparaginëen; het onderscheidt zich door een 6-deelig, afvallend bloemdek, aan den top dikker wordende helmdraden met lijnvormige helmknoppen en eene bolvormige, veelzadige bes. Het omvat planten, die op de Dracaena-soorten gelijken, maar een kruidachtigen, vertakten stengel hebben. Daartoe behooren D. odorata Blume, die in China en Cochinchina groeit en wier wortels als geneesmiddel bij ziekten der geslachtsdeelen worden aange...

2017-11-02

sla lam

sla lam - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamslaan ♢ Ik sla lam 2. gebiedende wijs van lamslaan sla lam! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamslaan sla je lam? Woordherkomst uit sla (werkwoord) en lam(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-11-02

slaan lam

slaan lam - Werkwoord 1. meervoud tegenwoordige tijd van lamslaan Woordherkomst uit slaan (werkwoord) en lam(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-11-02

slaat lam

slaat lam - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamslaan ♢ Jij slaat lam 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamslaan ♢ Hij slaat lam 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van lamslaan slaat lam! Woordherkomst uit slaat (werkwoord) en lam(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan

2017-12-04

leg lam

leg lam - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamleggen ♢ Ik leg lam 2. gebiedende wijs van lamleggen leg lam! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van lamleggen leg je lam? Woordherkomst uit leg (werkwoord) en lam(bijvoeglijk naamwoord), hiertussen kunnen nog andere woorden staan