Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Gepubliceerd op 09-12-2015

2015-12-09

Net-income

betekenis & definitie

Het begrip net-income, netto-inkomen in het Nederlands en ook wel nettoloon genoemd, verwijst naar het uiteindelijke bedrag dat over gehouden wordt nadat alle belastingen en premies afgetrokken zijn. Het nettoloon is het bedrag dat de medewerker of ondernemer ontvangt op zijn of haar bankrekening.

In de cao en het contract van de werknemer staan alle afgesproken bedragen die van het loon afgetrokken worden. Dit bedrag, zonder de aftrek van belastingen en premies dus, wordt het brutoloon genoemd. Alle Nederlanders betalen belastingen en premies. Het geld dat van je brutoloon afgetrokken wordt komt voort uit je verplichting mee te betalen aan volksverzekeringen zoals de Algemene OuderdomsWet (AOW). Daarnaast betaalt iemand in loondienst mee aan werknemersverzekeringen, denk hierbij aan bijvoorbeeld de WerkeloosheidsWet (WW). Werknemers van 21 jaar of ouder betalen ook pensioenpremie, dit komt neer op 4,1% van je brutoloon. Na de pensioenpremie wordt de werknemersverzekering afgetrokken. Daarna worden de overige belastingen en premies afgetrokken. Deze loonbelasting noemt men ook wel loonheffingen. In principe blijft het geld dat je betaalt voor deze verzekeringen van jou alleen heb je niet de mogelijkheid om dit uit te geven.