Wat is de betekenis van Afgetrokken?

2022
2022-08-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

afgetrokken

(19e eeuw) (inf.) vermoeid, verzwakt. • De man zag er destijds erg somber en afgetrokken uit, maar betaalde prompt zijn huur en gaf hoegenaamd geen last in huis... (De Gids. Jaargang 45. 1881) • Wat hei-je, kind? Je bent zoo zenuwachtig en je ziet er zoo afgetrokken uit? (Maurits Wagenvoort: Een passie. 1891) • De vader zag er moe en...

Lees verder
2019
2022-08-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afgetrokken

afgetrokken - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van aftrekken

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Afgetrokken

af'getrokken, bn. en bw. (-er, -st). 1. (van begrippen en redeneringen) abstract, niet door aanschouwing verkregen, maar door redenering afgeleid: afgetrokken denkbeelden, algemene denkbeelden, begrippen; (ook wel) niet alledaagse, diepzinnige; 2. verzonken in een bepaalde kring van gedachten, waardoor men de buitenwereld vergeet: hij zat sti...

Lees verder
1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afgetrokken

bn. en bw. (-er, -st), 1. (van begrippen en redeneringen) abstract, niet door aanschouwing verkregen, maar door redenering afgeleid: afgetrokken denkbeelden, algemene denkbeelden, begrippen; (ook wel) niet alledaagse, diepzinnige; de afgetrokken wetenschappen; — (bw.) hij redeneerde zo afgetrokken, dat ik hem niet volgen kon;...

Lees verder
1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afgetrokken

bn., bw.; 1. abstract; afgetrokken denkbeelden; 2. de buitenwereld vergeten hebbend en verdiept in gedachten; verstrooid: een afgetrokken professor.

Lees verder
1898
2022-08-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afgetrokken

AFGETROKKEN, bn. en bw. (-er, -st), (van begrippen en redeneeringen) niet door aanschouwing verkregen, maar door redeneering afgeleid; — de afgetrokken, of abstracte wetenschappen, waarbij niet aanschouwing ten grondslag ligt, doch abstracte begrippen, bv. de wiskunde; — afgetrokken denkbeelden, algemeene denkbeelden, begrippen; (ook w...

Lees verder