Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Gepubliceerd op 24-10-2019

2019-10-24

Freia

betekenis & definitie

Freia vertegenwoordigde als Germaanse godin van de vruchtbaarheid, beschermster van het gezin en de liefde de vrouwelijke kant van de vruchtbaarheid van plant, dier en mens. Ook de voorwaarden scheppende kant hoorde daarbij: het koesteren, het verzorgen, het huwelijk en het gezin, maar bovendien het strijdbaar zijn en het opkomen voor je principes. Zij is de oerfiguur voor Vrouw Holle, Perchta of Berta en de oude vrouw Befana, die in Italië op 6 januari de geschenken door de schoorsteen brengt. Bij de kerstening plaatste de kerk Maria in de plaats van Freia.

Vrouwen die zich bezighielden met de mysteriën rond Moeder Aarde of Freia werden gedemoniseerd tot heks en vervolgd. De kat, symbool voor Freia, die geluk bracht werd de ongeluk brengende zwarte kat van de heks.Freia is later vervangen door Sinte-Barbara (feestdag 4 december), die als huishoudster van Sint-Nicolaas ook geschenken geeft.

→ Vrouwen die gaven schenken.