Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Huwelijk

betekenis & definitie

Een maatschappelijk gesanctioneerde en ritueel vastgelegde verbintenis tussen personen die verschillende sociaal erkende rechten en plichten inhoudt, waaronder in het algemeen het recht op seksuele omgang en de plicht tot verzorging van de hieruit voortkomende kinderen.