Wat is de betekenis van Huwelijk?

2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

huwelijk

huwelijk - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (familie) ambtelijke of kerkelijke verbintenis tussen twee personen Die bruid en bruidegom traden in het huwelijk. huwelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. met betrekking tot het huwelijk Voorkom problemen...

Lees verder
2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

huwelijk

huwelijk - zelfstandig naamwoord uitspraak: hu-we-lijk 1. het trouwen of het getrouwd zijn ♢ uit het huwelijk tussen Jan en Regina zijn twee dochters geboren 1. in het huwelijk treden [trouwen]...

Lees verder
2018
2022-12-08
Martens Scheidingsadvies

Divorce advisory

Huwelijk

Het huwelijk is een wettelijk geregelde en formele samenlevingsvorm waarbij beide partners optreden als elkaars echtgenoten.

2017
2022-12-08
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Huwelijk

In de individualistische culturen kiezen jonge mensen zelf hun partner. Hun ouders zullen hen daarbij niet helpen, ook niet als de kinderen dat zouden willen. Ouders proberen wel vaak druk uit te oefenen op de gemaakte keuze maar meestal is dat niet effectief. De partner kan hetero of homo zijn hoewel dat laatste nog niet helemaal gewoon gevonden w...

Lees verder
2007
2022-12-08
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Huwelijk

Een maatschappelijk gesanctioneerde en ritueel vastgelegde verbintenis tussen personen die verschillende sociaal erkende rechten en plichten inhoudt, waaronder in het algemeen het recht op seksuele omgang en de plicht tot verzorging van de hieruit voortkomende kinderen.

2005
2022-12-08
Mens en recht

Mens en recht

huwelijk

Familierechtelijke overeenkomst, gesloten tussen twee personen. De inhoud, de totstandkoming en de rechtsgevolgen zijn wettelijk geregeld.

2005
2022-12-08
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

huwelijk

Voor een lid van het Koninklijk Huis heeft de echtverbintenis een aantal bijkomende betekenissen, die ervoor zorgen dat het geen privé-aangelegenheid is. In de eerste plaats symboliseert een vorstelijk huwelijk de vitaliteit van de dynastie en de verzekering van haar voortbestaan. Ten aanzien van de erfopvolging en het lidmaatschap van het K...

Lees verder
2000
2022-12-08
Bijgeloof

Lexicon van het Bijgeloof

Huwelijk

Alle belangrijke levensfases worden begeleid - met allerlei regionale varianten - door symbolische handelingen en magische rituelen. Als de huwelijksklokken luiden, heeft voor de bijgelovige zielen van ’s morgens tot ’s avonds iedere gebeurtenis een positieve of een negatieve betekenis. Het begint al met simpele weeranalogie zon = een g...

Lees verder
1999
2022-12-08
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Huwelijk

Een groot aantal in Groningen gangbare gebruiken rond het huwelijk zijn in de loop der tijden verdwenen. Had een (jonge-)man iemand op het oog, maar was hij wat verlegen uitgevallen, of betrof het een weduwe, of wilde de vader van het meisje weten hoe de vrijer er financieel voorstond, dan kon er een tussenpersoon worden ingeschakeld, de maaksman (...

Lees verder
1990
2022-12-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

huwelijk

huwelijk - Verwijst doorgaans naar de wettelijke en sociale verbintenis van een man en vrouw als echtgenoten, hoewel de term tegenwoordig ook wordt gebruikt voor de verbintenis van een homoseksueel stel. Gebruik 'bruiloften' voor de huwelijksvoltrekking of -ceremonie. De term wordt soms gebruikt om in algemene zin te verwijzen naar een na...

Lees verder
1981
2022-12-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Huwelijk

De door de natuur en door God gewilde band tussen man en vrouw. Bij alle cultuurvolken is het huwelijk heilig. Naar de rooms-katholieke leer is het huwelijk een sacrament. In Nederland is niet het kerkelijk huwelijk, maar alleen het burgerlijk huwelijk wettig. Eerst na de voltrekking van een burgerlijk huwelijk mag een kerkelijk huwelijk vol...

Lees verder
1980
2022-12-08
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Huwelijk

Dat huwelijk samenhangt met huwen: trouwen, is duidelijk. De moeilijkheid schuilt in het tweede deel van de samenstelling. Het woorddeel -lijk in huwelijk is niet hetzelfde als -lijk in: vorstelijk, duidelijk, gewoonlijk, vrolijk, huiselijk en zovele andere woorden. Huwelijk immers is een zelfstandig naamwoord, waarvan het eerste deel een werkwoord...

Lees verder
1976
2022-12-08
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

HUWELIJK

Na 1955 is de leeftijd waarop men in het huwelijk treedt, voortdurend gedaald. In 1947 waren 2,8 % van de 15-19-jarige vrouwen in Friesland gehuwd (in Nederland 3,2 %), in 1960 3,0% (Nederland 3,7 %) en in 1971 5,1 % (Nederland 5,3 %). Voor de 20 tot 24-jarigen bedroegen deze percentages resp. 32,7 (30,1), 43,4 (40,2) en 57,4 (54,7). Naast deze ver...

Lees verder
1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

huwelijk

i. o. (-en), 1. echtverbintenis, echtvereniging; de wettelijke geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen man en vrouw met als doel een blijvende gemeenschap voor alle levensomstandigheden (e); ook de plechtigheid waarbij deze overeenkomst wordt gesloten: een — sluiten; een meisje ten vragen; een gemengd -, van partners met vers...

Lees verder
1963
2022-12-08
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

huwelijk

: Surinaams huwelijk (het, -en), 1. (veroud.) concubinaat van blanke man met zwarte of gemengdbloedige huishoudster. Het grootste gedeelte van de vrouwen, dat een zogenaamd Surinaams huwelijk met blanken sloot, bestond uit gekleurden. Onder de gekleurde vrouwen bestond een streven om met blanken te trouwen of samen te leven (van Lier 75). 2. concu...

Lees verder
1958
2022-12-08
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HUWELIJK

In het Oudfr. recht kwam het H. tot stand door een verdrag tussen de families van bruid en bruidegom. De familie van de bruidegom gaf aan de andere familie een geschenk om het mundium over de vrouw te kopen. Naast het officiële H. kwam het roof-H. voor, waarbij de man een meisje uit een andere maagschap schaakte. Wilde het meisje bij de man bl...

Lees verder
1955
2022-12-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HUWELIJK

als een blijvende levensgemeenschap van één man met één vrouw is niet louter een cultuurproduct, dat zich naar plaats en tijd essentieel zou kunnen wijzigen, maar een instelling van God, gegrondvest in de onveranderlijke redelijke natuur van de mens. In het Oude Verbond was het huwelijk nog onvolmaakt: de wet van Moses b...

Lees verder
1954
2022-12-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Huwelijk

een belangrijke factor in het sociale en individuele leven, ook hygiënisch gezien in het bijzonder door de betekenis voor de geestelijke gezondheid en de gezinsvorming. Vrijwel alle groeperingen van onze bevolking erkennen de principiële betekenis van het huwelijk voor het voortplantings- en liefdeleven. De Rooms-Katholieken beschouwen he...

Lees verder
1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Huwelijk

s.n., houlik (it), boask (it) trouwen (it); in hettreden, trouwe boaskje, man-en-wiif wurde; door het ouderlijk huis verlaten, der út trouwe; doorvermogend worden, yn it jild, it goed trouwe.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Huwelijk

I. o. (-en), 1. echtverbintenis, echtvereniging ; de wettelijke of kerkelijke plechtigheid waarbij een man en een vrouw zich tot wettig samenleven verbinden: een huwelijk sluiten, aangaan; een maand na zijn huwelijk ; een meisje ten huwelijk vragen; het burgerlijk huwelijk, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken wordt; ...

Lees verder