Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Vreemdelingenhaat

betekenis & definitie

Vreemdelingenhaat is het discrimineren van bepaalde minderheidsgroepen die als vreemdelingen worden beschouwd. Vreemdelingenhaat bestaat en ontstaat over het algemeen bij bepaalde autochtone bevolkingsleden en/of groepen, jegens allochtone bevolkingsgroepen.

Ten grondslag aan vreemdelingenhaat kunnen verschillende factoren liggen en één daarvan is angst. Vreemdelingenhaat wordt dan ook vaak als synoniem genoemd voor xenofobie, dat vreemdelingenangst betekent. Deze vergelijking is echter niet geheel juist, aangezien er tussen de woorden 'haat' en 'angst' zeer duidelijke verschillen bestaan. Haat kan wel ontstaan uit angst, maar dit hoeft niet per se het geval te zijn.
Vreemdelingenhaat komt altijd voort uit negatieve stereotypering. Wanneer iemand vervelende ervaringen heeft gehad met één of meerdere leden van een bepaalde minderheidsgroep, kan dit zich uiten in een (onterecht) algemeen negatief beeld van de minderheidsgroep als geheel. De volledige groep vreemdelingen wordt dan als eenheid gezien, en niet meer als een bevolkingsgroep bestaande uit verschillende individuen. Wanneer leden van een groep niet meer als individuen worden gezien maar als onderdeel van een vervelende groep (stereotypering), ontstaat vreemdelingenhaat.