Uitkering betekenis & definitie

Een uitkering is een geldbedrag dat herhaaldelijk of niet herhaaldelijk aan iemand wordt betaald. Uitkeringen zijn er in verschillende vormen.

De meest bekende vorm van een 'uitkering' is het bedrag dat sommige mensen krijgen als ze geen salaris hebben. Deze uitkering worden 'sociale voorzieningen' genoemd en worden uitgekeerd door overheidsinstanties. Sociale voorzieningen zijn ook weer onder te verdelen in bijvoorbeeld 'werkloosheidsuitkering' en 'bijstandsuitkering'. Het verschil tussen deze uitkeringen zit hem in de reden van de uitkering, de tijd dat deze uitgekeerd moet worden en het bedrag dat de ontvanger krijgt.
Buiten sociale voorzieningen zijn er uitkeringen die mensen mét een salaris ook (kunnen) krijgen. Voorbeelden hiervan zijn schade-uitkeringen en levensverzekeringskapitalen.

Gepubliceerd op 11-04-2015