Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 11-05-2011

2011-05-11

Sage

betekenis & definitie

Een sage is een mondeling overgeleverd volksverhaal met een historische kern erin. Hiermee worden voornamelijk Germaanse volksoverleveringen aangeduid.

Aan de helden in de verhalen worden vaak bovennatuurlijke eigenschappen toegekend, soms krijgen zij zelfs de rang van goden. Dit is bijvoorbeeld in de Griekse sage van Herakles en in die van Theseus het geval. In tegenstelling tot de mythe heeft de sage een uitgesproken niet-cultisch karakter (geen betrekking hebbend op godsverering). Dikwijls is uit een natuurmythe een sage ontstaan doordat de mythologische hoofdfiguur voorgesteld werd als een held, of de aan deze figuur toegeschreven daden werden samengesmolten met opgesierde fantasieverhalen van primitieve volkshelden. Een voorbeeld is de sage van Odysseus, waarin sommigen een zon- en maanmythe zien. De vrouw van Odysseus, Penelope geheten, weeft overdag, maar 's nachts ontrafelt zij haar werk weer. Dit zou herinneren aan de schijngestalten van de wassende en afnemende maan. Doordat sagen werden doorverteld ontstonden ook steeds meer vervormingen.