Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 26-09-2010

2010-09-26

Propositie

betekenis & definitie

Een propositie is een stelling die waarheid of onwaarheid uitdrukt. Het is tevens een vorm van een aanbod of suggestie.

Een voorbeeld van een propositie die waarheid uitdrukt is: ''Een begonia is een plant''. Zou deze propositie een onwaarheid uitdrukken dan zou er staan: ''Een begonia is een boom.'' In dit soort gevallen gaat het dus om een stelling. Het stellen van vragen of het uitroepen van een wens valt niet onder een propositie. Een propositie kan ook een voorstel of aanbod zijn: ''Ik doe u een propositie: als u meedoet met het voorstel van de wethouder beloven wij u dat we ons aan uw gestelde voorwaarden zullen houden.'' Belangrijke andere synoniemen van propositie zijn: offerte, motie en hoofdstelling. Daarmee speelt het begrip in de politiek doorgaans ook een belangrijke rol.