Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Propaganda

betekenis & definitie

Propaganda is het proberen te beïnvloeden van andermans opinie. Propaganda heeft als doel mensen over te halen.

Het woord is afkomstig uit het Latijn en betekent 'uitbreiden' of 'voortplanten'. Van oorsprong betekent propaganda dan ook het verspreiden van een bepaalde boodschap. Het woord is dan waarschijnlijk ook voor het eerste gebruikt door de paus en werd tot 200 jaar geleden voornamelijk in godsdienstige zin gebruikt. Tegenwoordig is propaganda vooral bekend uit oorlogstijden en heeft het woord een negatieve klank. In nazi-Duitsland was Joseph Goebbels, minister van Openbare Voorlichting en Propaganda, onder andere verantwoordelijk voor het verkeerd voorlichten van het Duitse volk door middel van propaganda.

Propaganda is er op gericht dat zoveel mensen een bepaald idee of opvatting accepteren om op die manier de publieke opinie te beïnvloeden. Deze manier van een boodschap overbrengen (het zogenaamde indoctrineren) is later nog vaak gebruikt door andere dictatoriale regimes zoals die van Stalin en Saddam Hoessein.

Propaganda wordt vaak vergeleken met reclame omdat ze allebei op een verhullende manier een boodschap overbrengen. Reclame heeft echter een commercieel doel en is in tegenstelling tot propaganda vaak gemakkelijk te herkennen.