Palliatieve zorg betekenis & definitie

Palliatieve zorg is zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. De zorg is dan ook gericht op het verminderen van de pijn en andere klachten voor mensen die te maken hebben met een aandoening, die op middellange termijn levensbedreigend is. Deze zorg kan jaren duren.

Zorg die gericht is op de laatste maanden van iemands leven, wordt terminale zorg genoemd. Er zijn instellingen die palliatieve zorg professioneel aanbieden. Er wordt ook vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers en familieleden, ook wel mantelzorgers genoemd.

Palliatieve zorg is tegenwoordig erkend en wordt gesubsidieerd (op voorwaarde van medische verantwoording). Toch gebeurt veel van de hulpverlening op vrijwillige basis. Palliatieve zorg kan daarom zowel thuis als in het ziekenhuis worden aangevraagd.

Palliatieve zorg bestaat uit vier verschillende taken. Dit zijn lichamelijke verzorging, psychologische zorg, omgevingszorg of sociale aspecten en existentiële zorg. Bij lichamelijke (fysieke) verzorging ligt het accent op het bevorderen van het comfort. De echte medische behandelingen worden stopgezet, behalve de pijnbestrijding en andere maatregelen die het comfort verhogen. Bij de psychologische zorg wordt aangeboden om het te helpen aanvaarden van de ongeneeslijke ziekte. De omgevingszorg of sociale aspecten houdt in dat ook de familie wordt betrokken. Zij worden geholpen om het aanvaardings- en rouwproces te verwerken. Ook de materiële aspecten worden besproken, zoals de ziekteverzekering. Existentiële zorg vindt alleen plaats als de patiënt hier om vraagt. Deze zorg houdt in om gelovige of morele duiding aan existentiële vragen te geven.

Gepubliceerd op 21-06-2016