Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

Organogram

betekenis & definitie

Een organogram is een overzicht van een bedrijfsstructuur. In een organogram kan men snel zien wie onder welke afdeling valt en wie de leiding heeft. Een organogram is hiermee een schematisch overzicht van de hiërarchie binnen een bedrijf.

Met behulp van een organogram kan iedereen snel zien wat de structuur binnen een bepaald bedrijf is. Met een oogopslag kan men zien wie er aan het hoofd staat, welke afdelingen er zijn en wie allemaal onder welke afdeling valt. Een organogram heeft vaak de vorm van een verticaal schema. Dit houdt in dat men bovenaan begint bij de directeur, om vervolgens via allerlei vertakkingen die naar beneden gaan te laten zien welke afdelingen er zijn en wie hier allemaal werken. Deze vorm is met name veelvoorkomend doordat men niet alleen snel alle afdelingen achterhaalt, maar ook de hiërarchie van het bedrijf in een keer kan waarnemen. Vaak betreft het bij een organogram slechts een hiërarchie op papier, in de praktijk verschilt het per bedrijf wie onder wie valt en wie werkt bij een bepaalde afdeling.

Een organogram is niet alleen handig voor werknemers zelf, zeker bij grotere bedrijven kan het voor nieuwe werknemers verwarrend zijn aan wie ze verantwoordingen dienen af te leggen, maar ook voor potentiële klanten, zodat deze weten welke personen belangrijk zijn om mee af te spreken. Een duidelijk organogram zorgt veelal voor rust binnen een bedrijf en efficiënte communicatie tussen de personen van verschillende afdelingen.