Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 01-04-2015

2015-04-01

Metafoor

betekenis & definitie

Een metafoor is een vorm van beeldspraak waarbij figuurlijk taalgebruik centraal staat. Door het gebruik van een metafoor wordt er een bepaald beeld geschapen. Dit beeld heeft een overeenkomst met wat er werkelijk bedoeld wordt.

Bij een metafoor wordt altijd een vergelijking getrokken. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen iets wat men wel en wat men niet kent. Tussen deze twee delen is altijd een verband aanwezig waardoor men begrijpt wat er bedoeld wordt en er een goed beeld van kan schetsen. Een voorbeeld van een metafoor is: "De stad is een juweel". Iedereen kan zich een voorstelling maken van de schoonheid van een juweel en aangezien de stad hiermee vergeleken wordt zal de stad dus ook wel prachtig zijn. Er zijn echter ook metaforen waarbij de vergelijking niet geheel duidelijk is, zoals bij de volgende zin: "Hij verhuist naar een paradijs". Hoe een paradijs eruit ziet is voor elke lezer vrijwel verschillend, toch gaat het bij die zin ook om een metafoor.