Mantelzorg betekenis & definitie

Mantelzorg is het verlenen van (professionele) zorg aan gehandicapten, chronisch zieken of hulpbehoevende ouderen door familie, vrienden, kennissen of buren. In het algemeen kan gesteld worden dat de mantelzorgers een persoonlijke band met de patiënt of zorgvrager hebben.

Doorgaans verlenen de familie, vrienden, kennissen of buren van de patiënt/zorgvrager de mantelzorg geheel vrijwillig en onbaatzuchtig. Vaak ook hebben zij geen opleiding voor verzorgende gevolgd. Een belangrijk voordeel van mantelzorg is dat de patiënt/zorgvrager langer thuis kan blijven wonen (vanwege besparing op kosten professionele zorg) en de verleende zorg door mantelzorgers persoonlijker is dan die professionele zorgverleners. Elk jaar, op 10 november, worden de mantelzorgers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor de vrijwillige inzet voor de naast. Deze speciale dag wordt de Dag van de Mantelzorg genoemd.

Gepubliceerd op 01-04-2015