Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 07-03-2016

2016-03-07

Kwetsbare ouderen

betekenis & definitie

Kwetsbare ouderen zijn personen van boven een bepaalde leeftijd met een verminderende regie over het eigen leven.

Zo’n vermindering in regie kent meerdere oorzaken. Zo kan een persoon bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk ziek zijn, maar het kan ook zo zijn dat iemand zo oud is dat hij of zij simpelweg niet meer in staat is om eten te bereiden, en dus niet meer voor zichzelf kan zorgen.

Kwetsbare ouderen zijn daarom vaak afhankelijk van hulp door anderen. Dit kan professionele hulp zijn die aangeboden wordt door een zorgaanbieder, maar het kan ook onprofessionele hulp zijn van bijvoorbeeld een familielid in de vorm van mantelzorg.

Ongeveer 33 procent van de kwetsbare ouderen leidt aan dementie. Dit is de grootste oorzaak waardoor een oudere kwetsbaar wordt.

Kwetsbare oudere is overigens geen diagnose die door een arts wordt gesteld. Het is naam die wordt gegeven aan ouderen die zich in een specifieke situatie bevinden, en vaak komt door meerdere symptomen.

Verreweg de meeste ouderen zijn niet kwetsbaar. Desalniettemin neemt het risico om een kwetsbare oudere te worden wel toe naarmate een persoon ouder wordt. Uiteraard bestaan er ook kwetsbare groepen of personen die niet oud genoeg zijn om als kwetsbare oudere gedefinieerd te worden.