Wat is de betekenis van handeling?

2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

handeling

handeling - Zelfstandignaamwoord 1. datgene dat gedaan is Door deze handeling heb je jezelf flink in de nesten gewerkt. Woordherkomst Naamwoord van handeling van handelen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen actie, daad

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

handeling

handeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: han-de-ling 1. wat je met opzet doet ♢ de man achter de machine verricht allerlei handelingen 2. wat de personen van een roman of film etc. doen ♢ de...

Lees verder
2017
2023-02-02
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

handeling

handeling - Beweging van het lichaam of een deel ervan met een of andere functie, bijvoorbeeld visuele communicatie. De h. kan in dit laatste geval voorkomen als een gradueel signaal, waardoor de hoeveelheid over te dragen informatie verhoogd wordt.

2017
2023-02-02
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Stralingsbescherming- en blootstelling

Handeling

Met ‘handeling’ wordt bedoeld het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van kunstmatige of natuurlijke stralingsbronnen, wanneer deze gebruikt worden vanwege hun radioactieve eigenschappen. Het hebben of gebruiken van een toestel valt ook hieronder.

2009
2023-02-02
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

handeling

Ook: plot of intrige. De gebeurtenissen van een roman of verhaal vormen samen de handeling. Een korte weergave van die handeling in een of enkele zinnen wordt het thema genoemd. Maken we de weergave nog korter, dan spreken we van het onderwerp. Het onderwerp kan altijd weergegeven worden in een of enkele woorden. Er is dus een toenemende graad van...

Lees verder
2004
2023-02-02
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

handeling

- ergens handeling van hebben, iets kunnen hanteren, iets goed kunnen.

2001
2023-02-02
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Handeling

(→) Dramatische handeling.

1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

handeling

v. (-en), 1.vaardigheid in de behandeling of bewerking van iemand of iets; 2. het spreken over, overweging, beraadslaging: handelingen over de herziening van de grondwet; 3. overeenkomst: handelingen en afspraken, ter beurze gesloten; 4. op zichzelf staande niet-werktuiglijke verrichting, daad: een onrechtmatige —; samenloop van feiten die...

Lees verder
1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Handeling

s., hanneling, died, set.

1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Handeling

v. (-en), 1. (veroud., Zuidn.) het hanteren ; in de handeling van geld zijn, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik hebben. 2. vaardigheid in de behandeling of bewerking van iem. of iets; (Zuidn.) handeling van iets hebben, er goed mede weten om te gaan. 3. het spreken over, overweging, beraadslaging : handelingen over de herzie...

Lees verder
1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

handeling

v. handelingen (1 vaardigheid, slag, vero.; 2 overlegging, beraadslaging, enigszins vero.; 3 overeenkomst, contract, vero. tenzij in bepaalde uitdrukkingen; 4 wijze van doen; bedrijf; verrichting, (juridische) daad; 5 het door een lichaam in zijn vergaderingen) afgehandelde; ook: het geschrift met het verslag hiervan; 6 letterk. het handelen of doe...

Lees verder
1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Handeling

Handeling - 1° liturgische. Hoewel inden grond van haar wezen de liturgie zelf een handeling is, kan men toch ook spreken van liturg. handelingen als, te zamen met woorden en zaken, de drie elementen vormend, waaruit de liturgie is opgebouwd. Zij omvatten alsdan: gebaren of lichaamsbewegingen, lichaamsverplaatsingen, beademingen, afwasschingen,...

Lees verder
1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

handeling

(‘handəling) v.(-en) het → handelen nl. A.(1) Veroud. bedrevenheid, handigheid. B.(2) I. Eig. 1. Algm. daad, verrichting: een onrechtmatige ; onvriendschappelijke -, vijandige daad (diplomatieke term). Syn. → bedrijf. 2. Inz. daad waarbij een overeenkomst wordt aangegaan : een ter beurze sluiten; voor gemene rekening, om gemeens...

Lees verder
1908
2023-02-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Handeling

de werkzaamheid voor zoover deze een uitvloeisel is van het bewuste willen.

1898
2023-02-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Handeling

HANDELING, v. (-en), in de handeling van geld zijn, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik hebben; — wijze van behandeling of bewerking van iem. of iets; — (Zuidn.) handeling van iets hebben, geschikt er mede weten om te gaan; — overweging, beraadslaging: handelingen over de herziening der grondwet; — overeenkomst: han...

Lees verder
1898
2023-02-02
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Handeling

zie Daad.

1870
2023-02-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Handeling

Handeling (Eene) is eene werkzaamheid in meer bepaalden zin. Werkzaam wezen is in het algemeen eene werking veroorzaken. Men kan dus spreken van de werking van eene machine of van de krachten der natuur. Eene handeling echter is eene daad, welke met bewustheid wordt volbragt; zij is derhalve het gewrocht van den wil. Het willen is afhankelijk van o...

Lees verder