Wat is de betekenis van handeling?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

handeling

handeling - Zelfstandignaamwoord 1. datgene dat gedaan is Door deze handeling heb je jezelf flink in de nesten gewerkt. Woordherkomst Naamwoord van handeling van handelen met het achtervoegsel -ing. Synoniemen actie, daad

Lees verder

Direct toegang tot alle 17 resultaten over handeling?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Stralingsbescherming- en blootstelling

Handeling

Met ‘handeling’ wordt bedoeld het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van kunstmatige of natuurlijke stralingsbronnen, wanneer deze gebruikt worden vanwege hun radioactieve eigenschappen. Het hebben of gebruiken van een toestel valt ook hieronder.

2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

handeling

handeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: han-de-ling 1. wat je met opzet doet ♢ de man achter de machine verricht allerlei handelingen 2. wat de personen van een roman of film etc. doen ♢ de...

Lees verder
2023-05-29
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

handeling

Ook: plot of intrige. De gebeurtenissen van een roman of verhaal vormen samen de handeling. Een korte weergave van die handeling in een of enkele zinnen wordt het thema genoemd. Maken we de weergave nog korter, dan spreken we van het onderwerp. Het onderwerp kan altijd weergegeven worden in een of enkele woorden. Er is dus een toenemende graad van...

Lees verder
2023-05-29
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

handeling

- ergens handeling van hebben, iets kunnen hanteren, iets goed kunnen.

2023-05-29
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Handeling

(→) Dramatische handeling.

2023-05-29
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

handeling

handeling - Beweging van het lichaam of een deel ervan met een of andere functie, bijvoorbeeld visuele communicatie. De h. kan in dit laatste geval voorkomen als een gradueel signaal, waardoor de hoeveelheid over te dragen informatie verhoogd wordt.

2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Handeling

s., hanneling, died, set.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Handeling

v. (-en), 1. (veroud., Zuidn.) het hanteren ; in de handeling van geld zijn, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik hebben. 2. vaardigheid in de behandeling of bewerking van iem. of iets; (Zuidn.) handeling van iets hebben, er goed mede weten om te gaan. 3. het spreken over, overweging, beraadslaging : handelingen over de herzie...

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

handeling

v. handelingen (1 vaardigheid, slag, vero.; 2 overlegging, beraadslaging, enigszins vero.; 3 overeenkomst, contract, vero. tenzij in bepaalde uitdrukkingen; 4 wijze van doen; bedrijf; verrichting, (juridische) daad; 5 het door een lichaam in zijn vergaderingen) afgehandelde; ook: het geschrift met het verslag hiervan; 6 letterk. het handelen of doe...

Lees verder
2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Handeling

Handeling - 1° liturgische. Hoewel inden grond van haar wezen de liturgie zelf een handeling is, kan men toch ook spreken van liturg. handelingen als, te zamen met woorden en zaken, de drie elementen vormend, waaruit de liturgie is opgebouwd. Zij omvatten alsdan: gebaren of lichaamsbewegingen, lichaamsverplaatsingen, beademingen, afwasschingen,...

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

handeling

(‘handəling) v.(-en) het → handelen nl. A.(1) Veroud. bedrevenheid, handigheid. B.(2) I. Eig. 1. Algm. daad, verrichting: een onrechtmatige ; onvriendschappelijke -, vijandige daad (diplomatieke term). Syn. → bedrijf. 2. Inz. daad waarbij een overeenkomst wordt aangegaan : een ter beurze sluiten; voor gemene rekening, om gemeens...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

handeling

v. (-en), 1.vaardigheid in de behandeling of bewerking van iemand of iets; 2. het spreken over, overweging, beraadslaging: handelingen over de herziening van de grondwet; 3. overeenkomst: handelingen en afspraken, ter beurze gesloten; 4. op zichzelf staande niet-werktuiglijke verrichting, daad: een onrechtmatige —; samenloop van feiten die...

Lees verder
2023-05-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Handeling

de werkzaamheid voor zoover deze een uitvloeisel is van het bewuste willen.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Handeling

HANDELING, v. (-en), in de handeling van geld zijn, geld onder zijn beheer, onder zijn bereik hebben; — wijze van behandeling of bewerking van iem. of iets; — (Zuidn.) handeling van iets hebben, geschikt er mede weten om te gaan; — overweging, beraadslaging: handelingen over de herziening der grondwet; — overeenkomst: han...

Lees verder
2023-05-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Handeling

zie Daad.

2023-05-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Handeling

Handeling (Eene) is eene werkzaamheid in meer bepaalden zin. Werkzaam wezen is in het algemeen eene werking veroorzaken. Men kan dus spreken van de werking van eene machine of van de krachten der natuur. Eene handeling echter is eene daad, welke met bewustheid wordt volbragt; zij is derhalve het gewrocht van den wil. Het willen is afhankelijk van o...

Lees verder