Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-12-2016

Gezondheidsvaardigheid

betekenis & definitie

Gezondheidsvaardigheid is de mate waarin mensen in staat zijn om zelf een gezonde keuze te maken tussen alle voedselproducten. Iemand bij wie de gezondheidsvaardigheid op orde is, heeft kennis over wat een gezonde leefstijl is en zal deze kennis vaak gebruiken om een gezonde leefstijl aan te houden.

Gezondheidsvaardigheid zijn alle vaardigheden die iemand nodig heeft om zelfstandig informatie op te zoeken over gezondheid en leefstijlen, deze informatie te verwerken en te begrijpen en deze informatie te gebruiken bij het maken van keuzes omtrent de eigen gezondheid. Gezondheidsvaardigheden liggen hiermee aan de grondslag van een gezond leven. Indien men beschikt over een goede gezondheidsvaardigheid, kan men doorgaans een evenwichtigere keuze maken uit verschillende voedselproducten en hierin ongezonde en gezonde producten onderscheiden. Ook kan men, indien men kiest voor ongezonde voedselproducten, een inschatting maken van het risico dat het consumeren van deze producten met zich mee kan brengen.

Gezondheidsvaardigheid gaat verder dan het kunnen herkennen van een gezonde leefstijl, het gaat er ook om dat men begrijpt welke effecten medicijnen hebben en wat een dokter verteld over medicijnen of een specifieke behandeling. Het hebben van goede gezondheidsvaardigheden correleert dan ook vaak sterk met het genoten opleidingsniveau. Beperkte gezondheidsvaardigheden komen dan ook vaker voor onder bevolkingsgroepen met een laag opleidingsniveau en een lage sociaaleconomische status. Voor velen is dit echter niet wenselijk, het inzetten op een goede gezondheidsvaardigheid voor iedereen is voor deze personen dan ook van belang.