Subjectief betekenis & definitie

Subjectief houdt in dat iets vanuit persoonlijk oogpunt wordt beoordeeld of gezien. Het heeft betrekking op de eigen smaak of voorkeur.

Wanneer iemand subjectief antwoordt, is het antwoord van die persoon beïnvloed door zijn of haar eigen meningen en ervaringen. Het antwoord is dus gekleurd door datgene wat de persoon zelf meegemaakt heeft. Het tegenovergestelde van subjectief is objectief, ook wel feitelijk. Een vraag waarbij het verschil tussen beide woorden naar voren komt is: "Hoe hoog is dat flatgebouw?" Iemand die antwoordt dat het gebouw 30 meter hoog is, geeft een objectief, dus feitelijk antwoord. Maar iemand kan ook zeggen dat het gebouw te hoog is, waarmee het antwoord gekleurd is door een mening en dus subjectief is. Vragen kunnen ook op een subjectieve manier gesteld worden. Vaak hebben de vragen een vorm zoals: "U vindt toch ook dat...". Hierdoor wordt de persoon die antwoordt in de richting van een bepaalde mening gestuurd en is het gegeven antwoord niet langer objectief.