Wat is de betekenis van Gezondheid?

2021
2021-12-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gezondheid

Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk als maatschappelijk welzijn. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes. Het begrip gezondheid is subjectief. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet. Ook heeft ieder mens andere maatstaven voor een goede gezondheid. Iemand met een handicap kan zich toch heel...

Lees verder
2020
2021-12-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

gezondheid

1) (1933) (Barg.) de kerk. Syn.: bidfabriek*; bidkeet*; het heil*; de herberg*; preemkeet*; school*; sjank*; sjoek*; tofelemonenschool*. • (J.G.M. Moormann: De geheimtalen. 1934) • (E.G. van Bolhuis: De Gabbertaal. 1937) 2) (19e eeuw) (euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. Vermeld in het WNT zonder vindplaats. Een even ontwijkende...

Lees verder
2019
2021-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gezondheid

gezondheid - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) welbevinden, in goede staat zijn Zijn gezondheid was gelukkig niet in gevaar. gezondheid! - Tussenwerpsel 1. een uitroep als iemand niest of hoest Woordherkomst Afgeleid van gezond met het achtervoegsel -heid. Antoni...

Lees verder
2018
2021-12-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gezondheid

gezondheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zond-heid 1. toestand waarin je niets mankeert ♢ mijn gezondheid is goed: ik ben nooit ziek 1. gezondheid! (als je een gekregen drankje opdrinkt) [p...

Lees verder
2010
2021-12-01
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

gezondheid

Toestand waarin je je gezond (niet ziek, fit) voelt. Dat is meer dan de toestand van ‘gezond zijn’, want het kan best zo zijn dat je iets onder de leden hebt zonder dat je dat weet. En dat is maar goed ook, want als dokters alle ziektes die in je lichaam ‘verstopt zitten’ zouden kunnen aantonen, is bijna niemand nog honderd procent gezond. Dat geld...

Lees verder
2005
2021-12-01
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

gezondheid

Dagelijkse wijnconsumptie is gezond voor lijf en lever. Volgens publicaties in de internationale (wijn)tijdschriften in ieder geval. Vanzelfsprekend spannen de Amerikaanse de kroon. Wine Spectator wijdt zelfs een aparte rubriek aan alle geneeskrachtige zegeningen van het gegiste druivensap. Iedere aflevering wordt er wel weer een universitair onder...

Lees verder
1990
2021-12-01
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gezondheid

gezondheid - Het welzijn van een organisme of gedeelte hiervan, gekenmerkt door normaal functioneren en de afwezigheid van ziekte.

1984
2021-12-01
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Gezondheid

Wat is gezondheid? Oppervlakkig bezien is de betekenis van het woord gezondheid voor iedereen duidelijk. Maar wie wat dieper graaft naar de betekenis ervan, komt tot de ontdekking dat de inhoud die men aan het begrip toekent, sterk uiteenloopt, zelfs binnen dezelfde cultuurkring. Er bestaat een belangrijk verschil van mening over de uitgebreidheid...

Lees verder
1981
2021-12-01
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Gezondheid

is een moeilijk te definiëren begrip. Omvat lichamelijke, geestelijke en psychische gaafheid, werkkracht en welzijn in tegenstelling tot ziekte.

1977
2021-12-01
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

gezondheid

gezondheid - vrouwelijk geslachtsdeel (Zie WNT IV, 2254).

1973
2021-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gezondheid

v., 1. lichamelijk welzijn, die gesteldheid of toestand van het lichaam waarin alle delen op de juiste wijze en in de juiste verhouding functioneren, toestand van optimaal welzijn, in geestelijk, lichamelijk en (onder zeker aspect) maatschappelijk opzicht (e); hem is een verlof van drie maanden verleend tot herstel van —; het drinken van slec...

Lees verder
1954
2021-12-01
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gezondheid

wordt tegenwoordig niet in de eerste plaats meer beschouwd als de toestand van de afzonderlijke mens bij afwezigheid van ziekte maar als lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van de mens in de situatie waar hij zich in bevindt. zie ook hygiëne, volksgezondheid.

1952
2021-12-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gezondheid

s., sounens, sounwêzen (it), tier, gevens; een slechtehebben, yn in forkearde hûd, forkeard fel sitte, stykje; glans van —, ang(el); een glans vanhebben, angelje, ap(p)elje.

1937
2021-12-01
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gezondheid

v. (1 het gezond-zijn, de toestand van iem., die gezond is; 2 al wat de gezondheid bevordert): 1. een goede gezondheid genieten; de openbare gezondheid; op iems. gezondheid drinken; op uw gezondheid! zegsw. gezondheid is de grootste schat; 2. de gezondheid van een klimaat, een land; officier van gezondheid, militair arts.

Lees verder
1933
2021-12-01
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gezondheid

normale toestand v/e organisme; de g.-sleer of hygiëne houdt zich bezig m/d voorwaarden der g.

1933
2021-12-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gezondheid

Gezondheid - ➝ Gezondheidswet (openbare); Hygiëne; Volksgezondheid.

1916
2021-12-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gezondheid

Gezondheid - (Sanitas), die toestand van een organisch lichaam, waarin alle deelen ervan tot elkander in de juiste verhouding staan en waarin alle verrichtingen, tot instandhouding dier verhouding noodig, naar behooren geschieden. G. is steeds betrekkelijk; een lichaam, dat absoluut gezond is, d. i. in hetwelk alle deelen normaal van vorm en struct...

Lees verder
1898
2021-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gezondheid

GEZONDHEID, v. die toestand van het lichaam waarin alle deelen op de juiste wijze en in de juiste verhouding functioneeren; — de openbare gezondheid, de volksgezondheid, de welstand der burgers voor zooverre deze eene zorg is van den staat; — officier van gezondheid, dokter bij het leger of op de vloot; hem is een verlof verleend tot he...

Lees verder
1870
2021-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gezondheid

Gezondheid noemt men dien toestand van een bewerktuigd ligchaam, waarin al zijne deelen zich in staat bevinden, om volkomen aan hunne bestemming te beantwoorden. In dien zin kan men ook eene plant gezond noemen. Het hooger bewerktuigde, maar toch van het licht der rede verstokene dier heeft geen besef van gezondheid, maar wel van ziekte. Alleen de...

Lees verder