Wat is de betekenis van Gezondheid?

2023-09-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gezondheid

Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk als maatschappelijk welzijn. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes. Het begrip gezondheid is subjectief. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet. Ook heeft ieder mens andere maatstaven voor een goede gezondheid. Iemand met een handicap kan zich toch heel...

2023-09-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

gezondheid

1) (1933) (Barg.) de kerk. Syn.: bidfabriek*; bidkeet*; het heil*; de herberg*; preemkeet*; school*; sjank*; sjoek*; tofelemonenschool*. • (J.G.M. Moormann: De geheimtalen. 1934) • (E.G. van Bolhuis: De Gabbertaal. 1937) 2) (19e eeuw) (euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. Vermeld in het WNT zonder vindplaats. Een even ontwijkende term i...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Gezondheid?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gezondheid

gezondheid - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) welbevinden, in goede staat zijn Zijn gezondheid was gelukkig niet in gevaar. gezondheid! - Tussenwerpsel 1. een uitroep als iemand niest of hoest Woordherkomst Afgeleid van gezond met het achtervoegsel -heid. Antoni...

2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gezondheid

gezondheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-zond-heid 1. toestand waarin je niets mankeert ♢ mijn gezondheid is goed: ik ben nooit ziek 1. gezondheid! (als je een gekregen drankje opdrinkt) [p...

2023-09-28
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

gezondheid

Toestand waarin je je gezond (niet ziek, fit) voelt. Dat is meer dan de toestand van ‘gezond zijn’, want het kan best zo zijn dat je iets onder de leden hebt zonder dat je dat weet. En dat is maar goed ook, want als dokters alle ziektes die in je lichaam ‘verstopt zitten’ zouden kunnen aantonen, is bijna niemand nog honderd procent gezond. Dat geld...

2023-09-28
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Gezondheid

Een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Lichamelijke gezondheid is het vermogen om naar tevredenheid lichamelijk actief te zijn.

2023-09-28
Eerste hulp bij wijn begrippenlijst

Harold Hamersma (2005)

gezondheid

Dagelijkse wijnconsumptie is gezond voor lijf en lever. Volgens publicaties in de internationale (wijn)tijdschriften in ieder geval. Vanzelfsprekend spannen de Amerikaanse de kroon. Wine Spectator wijdt zelfs een aparte rubriek aan alle geneeskrachtige zegeningen van het gegiste druivensap. Iedere aflevering wordt er wel weer een universitair onder...

2023-09-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

gezondheid

gezondheid - Het welzijn van een organisme of gedeelte hiervan, gekenmerkt door normaal functioneren en de afwezigheid van ziekte.

2023-09-28
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Gezondheid

Wat is gezondheid? Oppervlakkig bezien is de betekenis van het woord gezondheid voor iedereen duidelijk. Maar wie wat dieper graaft naar de betekenis ervan, komt tot de ontdekking dat de inhoud die men aan het begrip toekent, sterk uiteenloopt, zelfs binnen dezelfde cultuurkring. Er bestaat een belangrijk verschil van mening over de uitgebreidheid...

2023-09-28
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Gezondheid

is een moeilijk te definiëren begrip. Omvat lichamelijke, geestelijke en psychische gaafheid, werkkracht en welzijn in tegenstelling tot ziekte.

2023-09-28
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

gezondheid

gezondheid - vrouwelijk geslachtsdeel (Zie WNT IV, 2254).

2023-09-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Gezondheid

wordt tegenwoordig niet in de eerste plaats meer beschouwd als de toestand van de afzonderlijke mens bij afwezigheid van ziekte maar als lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van de mens in de situatie waar hij zich in bevindt. zie ook hygiëne, volksgezondheid.

2023-09-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gezondheid

s., sounens, sounwêzen (it), tier, gevens; een slechtehebben, yn in forkearde hûd, forkeard fel sitte, stykje; glans van —, ang(el); een glans vanhebben, angelje, ap(p)elje.

2023-09-28
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GEZONDHEID

(sanitas) kan men omschrijven als de toestand van een levend wezen, waarin alle organen harmonisch functionneren, zodat er een innerlijk evenwicht is en evenwicht met de buitenwereld.

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gezondheid

v. (1 het gezond-zijn, de toestand van iem., die gezond is; 2 al wat de gezondheid bevordert): 1. een goede gezondheid genieten; de openbare gezondheid; op iems. gezondheid drinken; op uw gezondheid! zegsw. gezondheid is de grootste schat; 2. de gezondheid van een klimaat, een land; officier van gezondheid, militair arts.

2023-09-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Gezondheid

normale toestand v/e organisme; de g.-sleer of hygiëne houdt zich bezig m/d voorwaarden der g.

2023-09-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gezondheid

Gezondheid - ➝ Gezondheidswet (openbare); Hygiëne; Volksgezondheid.

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gezondheid

(gəzontheit) v. (...heden) 1. Eig. het gezond zijn : in de bloei der-; gloeien van -; openbare -; de van een streek; op iemands drinken. Gez. een op iemand instellen, een heildronk op zijn gezondheid instellen: Scherts. met lepels drinken, veel in de buitenlucht vertoeven, gezonde spijs gebruiken en andere dingen doen die de gezondheid bevordere...

2023-09-28
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Gezondheid

Sanitas, die toestand van het lichaam, waarin alle deelen daarvan tot elkander in de juiste verhouding staan en waarin alle verrichtingen, tot instandhouding dier verhouding noodig, naar behooren geschieden. G. is steeds betrekkelijk; betrekkelijke (relatieve) G. noemt men den toestand, waarin wel het eene lichaamsdeel zwakker is dan...

2023-09-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gezondheid

Gezondheid - (Sanitas), die toestand van een organisch lichaam, waarin alle deelen ervan tot elkander in de juiste verhouding staan en waarin alle verrichtingen, tot instandhouding dier verhouding noodig, naar behooren geschieden. G. is steeds betrekkelijk; een lichaam, dat absoluut gezond is, d. i. in hetwelk alle deelen normaal van vorm en struct...