Gestaag betekenis & definitie

Het woord gestaag kent meerdere betekenissen. Synoniemen zijn onder andere "aanhoudend", "voortdurend", "onophoudelijk", "continu", "langzaam maar zeker" en "met regelmaat".

Gestaag wordt meestal gebruikt in zinnen waarin de voortgang van bepaalde projecten of processen wordt besproken. "De bouw van die woontoren vordert gestaag": langzaam maar zeker gaat de toren de lucht in. Hoewel de suggestie daartoe wellicht wordt gewekt, wordt het woord zelden in een negatieve context toegepast. Meestal wordt er tijdens een gestage voortgang geen (extreem) grote vooruitgang geboekt, maar het proces is wel gevorderd sinds er voor de laatste keer over is geschreven of gesproken. "Het aantal supermarkten dat op zondag open is groeit gestaag": voortdurend krijgen supermarkten toestemming om op zondag de deuren te openen.