Wellicht betekenis & definitie

Wellicht is een bijwoord dat 'misschien' betekent. Andere synoniemen voor wellicht zijn 'allicht', 'waarschijnlijk', 'mogelijk' en 'soms'.

Wellicht geeft aan dat iets zou kunnen gebeuren, maar dat het niet geheel zeker is dat het gebeurt. De zin: "Wellicht komt hij op je feest" geeft aan dat het een mogelijkheid is dat hij op je feest komt, maar dat hij hier niet helemaal zeker van is. Hoewel misschien als synoniem wordt gezien van wellicht, geeft misschien een iets grotere onzekerheid aan dan wellicht. De zin: "Misschien weet hij het, misschien ook wel niet" geeft aan dat diegene eigenlijk geen idee heeft of hij het weet. Wellicht legt juist iets meer de nadruk op zekerheid: "Wellicht dat hij je daar antwoord op kan geven."