Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 19-01-2016

Gebruiker

betekenis & definitie

Een gebruiker is de persoon die gebruikt maakt van een gebouw of ruimte. Daar tegenover staat de beheerder. De beheerder is degene die, namens een gebouweigenaar, een gebouw beheert en de verschillende ruimtes ervan ter beschikking stelt voor gebruik.

Voor alle gebruikers heeft het gebouw een functie, dus ook een gebruikerswaarde. Voor de gebruiker gelden een paar voorwaarden en huisregels. Deze voorwaarden en huisregels zijn opgesteld door het Vastgoed Gemeenschap. De ruimte die beschikbaar is gesteld door de beheerder dient in nette staat te worden gehouden door de gebruiker. Ook dient deze ruimte vrij te zijn (en blijven) van etensresten en ander bederfelijk waar. De gebruiker is er verantwoordelijk voor om de ruimte regelmatig te ventileren, om schimmel- en bacterievorming te voorkomen.

Er mogen door de gebruiker geen destructieve handelingen in de ruimte of gebouw toegebracht worden. Dit omdat de ruimte of het gebouw nog steeds in bezit is van een gebouweigenaar. Wat er allemaal wel en niet is toegestaan verschilt per gebruiker en eigenaar.