Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-03-2015

2015-03-30

Fraude

betekenis & definitie

Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier die in strijd is met de wet.

Kenmerken van fraude zijn: er is sprake van een misleidende voorstelling, er wordt geprobeerd een economisch voordeel te behalen, er is opzet in het spel, er is sprake van een benadeelde en er is sprake van onrechtmatig handelen.
Er zijn vele vormen van fraude te vinden, waarbij echter altijd de opzet in het spel centraal staat. Hieronder volgt een lijst van verschillende fraudevormen.

* Examenfraude
* Belastingfraude
* Bouwfraude
* Verkiezingsfraude
* Uitkeringsfraude