Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 04-02-2011

2011-02-04

Erfdienstbaarheid

betekenis & definitie

Erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarmee iemand als natuurlijk persoon het recht wordt gegeven om gebruik te maken van andermans grond.

Bij erfdienstbaarheid wordt een stuk grond (het erf) belast voor gebruik van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Een voorbeeld van erfdienstbaarheid is het recht van overpad, waarbij de eigenaar van het erf het anderen moet toestaan om over het stuk grond te lopen. Erfdienstbaarheid ontstaat bij een akte van vestiging en degene die gebruik maakt van het belaste erf kan worden verplicht tot het betalen van een geldsom (retributie) aan de eigenaar van het belaste erf. Ook door verjaring kan erfdienstbaarheid ontstaan. Erfdienstbaarheid wordt wettelijk geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (art. 5:70 BW).