Ecologisch betekenis & definitie

Ecologisch stamt af van het woord ecologie en dat is een aparte wetenschap binnen de biologie. Ecologie betekent letterlijk "wetenschap van de huishouding" en is afkomstig uit het Grieks.

De wetenschap ecologie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen organismen, levensgemeenschappen, populaties en landschappen ten opzichte van de niet-biologische omgeving. Tegenwoordig gebruiken we het woord ecologisch vaak in combinatie met duurzaam leven. Ecologisch betekent in die context hetzelfde als biologisch. Als men praat over ecologische landbouw gaat het over biologische landbouw. Dat is landbouw die moet voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van natuur en milieu. Meestal is deze vorm van landbouw er op gericht om het zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen zonder bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het ophokken van beesten. Ecologie kan ook worden gezien als politieke stroming. Deze stroming stelt niet de mens maar de aarde voorop in hun idealen en streven naar een betere balans tussen de mens en zijn omgeving. GroenLinks is een voorbeeld van een op ecologie gebaseerde politieke partij.

Laatst bijgewerkt 10-04-2015