Didactisch betekenis & definitie

Didactisch is een bijvoeglijk naamwoord en betekent 'lerend' of 'onderwijzend'. Het woord komt van didactiek, de wetenschap die zich bezighoudt met de manier waarop het beste onderwezen kan worden.

Didactiek is verdeeld in algemene didactiek en vakdidactiek. Bij de algemene didactiek wordt er vooral gekeken naar die manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en hoe de docent de leerling daar bij moet begeleiden. Bij vakdidactiek wordt er per vak gekeken naar de manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en welke vakspecifieke leermiddelen daarbij gebruikt moeten worden. Bij vakdidactiek wordt ook veel aandacht besteed aan de stage en hoe de leerling daarbij begeleid moet worden. Voor vakdidactiek zijn in Nederland een aantal expertisecentra opgericht, die zich bijvoorbeeld alleen richten op het aanleren van iets in de economie.

Laatst bijgewerkt 21-10-2011