Synoniemen van Didactisch

2020-02-17

Didactisch

Didactisch is een bijvoeglijk naamwoord en betekent 'lerend' of 'onderwijzend'. Het woord komt van didactiek, de wetenschap die zich bezighoudt met de manier waarop het beste onderwezen kan worden. Didactiek is verdeeld in algemene didactiek en vakdidactiek. Bij de algemene didactiek wordt er vooral gekeken naar die manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en hoe de docent de leerling daar bij moet begeleiden. Bij vakdidactiek wordt er per vak gekeken naar de manier waarop iets het bes...

2020-02-17

didactisch

didactisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. onderwijzend, alles wat het leren stimuleert De ouders kochten didactisch verantwoord speelgoed wat ze wilden hun kind in zijn ontwikkeling stimuleren. Woordherkomst Gevormd naar het voorbeeld van het Latijnse didacticus, en het Franse didactique Synoniemen onderwijzend

2020-02-17

didactisch

didactisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: di-dac-tisch 1. wat te maken heeft met de manier waarop je iets onderwijst ♢ je moet weten welke didactische aanpak het meeste effect heeft Bijvoeglijk naamwoord: di-dac-tisch de/het didactische ...

2020-02-17

Didactisch

DIDACTISCH, bn. bw. leerend, onderwijzend: — didactisch gedicht, leerdicht.

2020-02-17

didactisch

didactisch, - onderrichtend; „didactisch gedicht”: leerlicht.

2020-02-17

didactisch

didactisch - bn. leerend, onderwijzend; didactisch gedicht, leerdicht

2020-02-17

didactisch

lerend, onderrichtend; ~ gedicht, leerdicht.