Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2013

2013-03-03

Contractbreuk

betekenis & definitie

Contractbreuk treedt op als iemand zich niet aan de afspraken van een contract houdt. Een van de partijen leeft de afspraken niet na zoals de andere partij verwacht. Men kan er dan voor kiezen het contract op te zeggen, te ontbinden of een boete op te leggen.

Het is niet altijd meteen duidelijk of er sprake is van contractbreuk. Het kan zijn dat de ene partij vindt dat de andere partij niet aan de verwachtingen voldoet, maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van contractbreuk. Betaalt een huurder zijn huur bijvoorbeeld een week te laat, dan kan de verhuurder deze huurder niet zomaar op straat zetten. Om misverstanden te voorkomen moet men dan ook de regels zo duidelijk mogelijk opschrijven. Mocht er sprake zijn van contractbreuk, dan kan het contract worden opgezegd. Hierbij is men wel afhankelijk van de opzegtermijn, soms kan het contract niet tussentijds worden opgezegd. In dat geval kan er voor worden gekozen het contract te ontbinden. In het ergste geval kan ook een boete opgelegd worden. De eiser moet wel aan kunnen tonen dat de andere partij aansprakelijk is en moet bewijzen dat er schade is.