Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 13-04-2015

2015-04-13

Animisme

betekenis & definitie

Animisme is de opvatting die aan alles een ziel toekent. Hieronder vallen ook levenloze dingen, zoals stenen, planten of gebruiksvoorwerpen. Het Latijnse 'anima', waar het woord animisme op gebaseerd is, staat voor adem, levensbeginsel, ziel of geest.

Een animist gelooft in kwade en goede geesten die in voorwerpen huizen. Volgens de animistische ideeën is een berg bijvoorbeeld een levende steen. Bezieling kan volgens animisme ook aan nog abstractere concepten worden toegekend, zoals aan woorden. Animisme uit zich in bijvoorbeeld het geloof in water-, vuur-, of luchtgeesten, nachtmerries of de geesten van voorouders. Ook aan natuurverschijnselen, zoals donder, kan een ziel toegekend worden. De goede en kwade geesten moeten volgens het animisme goed gestemd gehouden worden aan de hand van offers of rituelen.
Animisme is geen religie op zichzelf, maar een kenmerk van andere religies. In sjamanisme komt bijvoorbeeld animisme voor.