Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 02-06-2016

Faculteit

betekenis & definitie

Een faculteit is een afdeling binnen een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs. Op een faculteit vindt men vaak opleidingen die enigszins verwant zijn of enige overlap hebben.

Universiteiten en hogescholen zijn doorgaans grote instellingen waar duizenden studenten een opleiding volgen. Om hier een structuur in te brengen, wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende faculteiten. Een faculteit is een afdeling waar min of meer gerelateerde opleidingen worden aangeboden. Zo bestaan er onder andere de faculteiten Letteren, Sociale Wetenschappen, Natuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Bij een faculteit Letteren worden bijvoorbeeld alle taalstudies ondergebracht. Bij een faculteit Natuurwetenschappen vindt men de exacte wetenschappen, zoals natuurkunde, wiskunde, maar vaak ook informatica. Voor sommige universiteiten of hogescholen geldt dat de scheiding tussen de verschillende faculteiten niet heel groot is. Dit komt voor bij onderwijsinstellingen die als geheel al zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zoals technische universiteiten, waar men uitsluitend technische studies kan volgen.

Een faculteit op een onderwijsinstelling staat altijd onder leiding van een decaan. Deze is verantwoordelijk voor het bestuur van de gehele faculteit. De decaan wordt niet alleen ondersteund door een faculteitsbestuur, maar ook door een faculteitsraad. Het verschil tussen een faculteitsbestuur en een faculteitsraad is dat in laatstgenoemde ook studenten kunnen deelnemen.