Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Gepubliceerd op 24-08-2016

Gerard Noodt

betekenis & definitie

Gerard Noodt was een hoogleraar in de rechtsgeleerdheid afkomstig uit Nijmegen. Gerard Noodt leefde van 1647 tot 1725 en stond in die tijd bekend om zijn tolerantie omtrent godsdienst en gewetensvrijheid.

Gerard Noodt werd op 1647 geboren in Nijmegen in zijn ouderlijk huis, dat gelegen was op de hoek van de Grotestraat en de Grote Markt. De familie van Gerard Noodt was welgesteld. Zijn vader was een befaamd goudsmid. Door zijn afkomst had Gerard Noodt de mogelijkheid om te studeren. Noodt begon zijn academische loopbaan in Nijmegen, waar hij rechten studeerde. Deze loopbaan vervolgde Noodt door later te studeren in Leiden, Utrecht en Franeker, waarna hij in 1669 terug keert in Nijmegen om een carrière als advocaat te beginnen. De universiteit bood hem echter een positie aan als hoogleraar, die Noodt accepteert, zodat hij op zijn 24e hoogleraar rechtsgeleerdheid werd in Nijmegen. In latere jaren zou Noodt deze positie ook bekleden op de universiteiten van Utrecht, Franeker en ten slotte Leiden. Hier zou Noodt tot aan zijn dood verblijven, zijn lichaam is echter begraven in de St. Stevenskerk van Nijmegen.

Tijdens zijn leven stond Gerard Noodt bekend als een zeer tolerant persoon. Hij was een voorvechter van individuele vrijheden. Hoewel hij hier niet de eerste in was, ook niet in zijn tijd, werd hij internationaal bekend om zijn juridische onderbouwing voor het erkennen van deze individuele vrijheden. Hierin legde Noodt met name de nadruk op de vrijheid van godsdienst.