Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Programma van eisen

betekenis & definitie

Een programma van eisen (PVE) is een verzameling eisen en wensen met betrekking tot een systeem.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een functioneel programma van eisen (FPvE) en een technisch program- ma van eisen (TPvE) Het FPvE beschrijft de geëiste en gewenste functionaliteit van een systeem, bijvoorbeeld in termen van snelheid, gelijktijdigheid en bereikbaarheid. Meestal wordt het FPvE door ProRail, in samenwerking met gebruikers opge- steld. Het TPvE beschrijft hoe de gekozen oplossingsrichting technisch gerealiseerd wordt. Het vertaalt de functionele eisen uit het FPvE in een technische invulling.