Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Profiel van vrije ruimte

betekenis & definitie

Een profiel van vrije ruimte (PVR) is een vrij te houden ruimte boven en naast een spoor, waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden.

Binnen Europa is een algemeen profiel van vrij ruimte afgesproken nl. PVR-GC. (toegepast op de Betuweroute en de HSL). Hiervan kan worden afgeweken mits dit veiliger is dan het algemene profiel. In Nederland wordt dit PVR-NL genoemd. Zie ook omgrenzingsprofiel en rode meetgebied.