Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Planologische kernbeslissing

betekenis & definitie

Een planologische kernbeslissing (PKB) is een beslissing en een standpuntbepaling over beleidsplannen/hoofdlij- nen en beginselen van belang voor het nationaal ruimtelijk beleid. De vormen waarin PKB’s verschijnen zijn nota’s, structuurschetsen en structuurschema’s.