Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Plannormen

betekenis & definitie

Plannormen zijn normen voor de verdeling van infracapaciteit.

Denk aan o.a. rijtijden, opvolgtijden, overkruistijden, overstapnormen, stationnementtijden, normen voor roestrij- den.