Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Kilometrering

betekenis & definitie

Een kilometrering is een denkbeeldig lint dat de topografische contouren van de spoorbaan in lengterichting volgt en waarop, met behulp van zgn. hectometerpaaltjes nabij het spoor, een plaatsmarkering middels een lengtemaat is aangebracht.