Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Spoor

betekenis & definitie

Een spoor is een ononderbroken, benaamd deel van één of meer spoortakken, eenduidig begrensd door daar- voor geldige spoorgrenzen en bedoeld als van- of naar-locatie voor een beweging, danwel als opstelplaats voor materieel.

Spoorgrenzen worden behandeld in bijlage 5.1.
Een meer populaire definitie is: twee (evenwijdige) spoorstaven, zodanig geconstrueerd, dat er railvoertuigen op kunnen rijden. Dit is echter eerder de omschrijving van “rails”.