zuivering betekenis & definitie

Na parate executie, betaling van de koopprijs en levering is het registergoed vrij van alle rechten van hypotheek, beslagen en beperkte rechten die voorheen tegen de verkoper konden worden ingeroepen.