Gepubliceerd op 20-07-2020

Uitmunten

betekenis & definitie

munten is hier: een teeken aanbrengen ; uitmunten w. d. z.: uit-teekenen = door teekens bij anderen uit-komen, zich van anderen onderscheiden; vgl. ’t Hgd. auszeichnen (letterlijk: uitteekenen) = uitmunten.