Gepubliceerd op 20-07-2020

Halm

betekenis & definitie

is verwant met ’t Lat. calamus = riet en dit met culmen = spits, top, uitsteeksel (vgl. culmineeren); ook hals brengt men tot dit grondwoord, als uitstekend lichaamsdeel. — Halsstarrig is star (stijf) van hals, vgl. hardnekkig; en omhelzen = om den hals vatten.