Gepubliceerd op 20-07-2020

Aalmoes

betekenis & definitie

is oorspr. een Gr. woord: eleèmosunè, dat medelijden, erbarming beteekent. Het ging in het kerkelijk Lat. als elemosyna over; de Romanen in Gallië noemden het al(i)mosna en uit die taal namen de volken van Germ. stam het over, bijv. de Duitschers als Almosen; bij ons werd het alamosna, later aelmisse en eindelijk aalmoes.